Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

NABÓR NA STANOWISKA, WYZNACZENIA

NABÓR KANDYDATÓW
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GNIEŹNIE
(nr ref. 2021.2)

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o możliwości składania zgłoszeń do realizacji niżej wymienionych zadań w 2021 roku w ramach umowy zlecenia.

ZAKRES ZADAŃ OBJĘTY POSTĘPOWANIEM NABORU:

Czynności pomocnicze:

1) Czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:
a) Badań klinicznych zwierząt;
b) Ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych;
c) Pobierania próbek do badań.
 
2) Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, obejmujące:
a) Sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby;
b) Pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt,
c) Rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa,
d) Znakowanie mięsa;
 
3) Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t.: Dz.U.2018.1967).
 
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:
Do dnia 30 marca 2021 roku. - nabór zakończony
Dodatkowe informacje Zainteresowani znajdą w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
 
Składając ofertę, Kandydat powinien własnoręcznie wypełnić wszystkie niezbędne wypełniane przez siebie formularze.
Dopuszcza się przesłanie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem Kandydata lub profilem zaufanym e-PUAP. Dokumentacja niekompletna, niepodpisana, zawierająca braki formalne - nie będzie rozpatrywana. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami aplikowania.
 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane komisyjnie w Siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi Powiatowego Lekarza Weterynarii, zawartymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z 05.11.2020 GIWpr.0200.1.22.2020 .
Zapraszamy do składania ofert.
2021-04-10 14:00:42

2021-03-11 16:12:37
NABÓR KANDYDATÓW
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GNIEŹNIE

 

Działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (j.t.: Dz.U.2018.1557) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o możliwości składania zgłoszeń do realizacji niżej wymienionych zadań w 2021 roku w ramach umowy zlecenia.
 
ZAKRES ZADAŃ OBJĘTY POSTĘPOWANIEM NABORU:
a) ochronne szczepienia i badania rozpoznawcze u zwierząt (Gruźlica Bydła, Brucelloza Bydła, Enzootyczna Białaczka Bydła, Wścieklizna, ASF, CSF, BTV, FMD, SVD, Gorączka Q, Choroba Aujeszky'ego u Świń);
b) nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych (badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju);
c) nadzór nad rozbiorem, przetwórstwem  lub przechowywaniem mięsa i wystawianie świadectw zdrowia;
d) pobieranie próbek do badań;
e) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
f) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiat gnieźnieńskiego (Bio Asekuracja).
 
TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:
Do dnia 26 marca 2021 roku. - nabór zakończony.
 
Dodatkowe informacje Zainteresowani znajdą w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.
 
Składając ofertę, Kandydat powinien własnoręcznie wypełnić wszystkie niezbędne wypełniane przez siebie formularze.
Dopuszcza się przesłanie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem Kandydata lub profilem zaufanym e-PUAP. Dokumentacja niekompletna, niepodpisana, zawierająca braki formalne - nie będzie rozpatrywana. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami aplikowania.
 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzane komisyjnie w Siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Kiszkowska 8, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi Powiatowego Lekarza Weterynarii, zawartymi w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z 05.11.2020 GIWpr.0200.1.22.2020 .
Zapraszamy do składania ofert.
2021-04-10 14:00:54

Gniezno 07.02.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na stanowisko - inspektor weterynaryjny

załącznik - ogłoszenie.pdf


Informacja o naborze - informacja.pdf


Wyniki naboru - Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje że referentem do spraw administracyjnych została Alina Michalska


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie w związku z art. 16 ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 33 poz.287)
ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach
umowy-zlecenia w roku 2019.

linkhttp://piw.gniezno.pl/p,82,ogloszenie-plw-o-potrzebach-na-rok-2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-31
Data publikacji:2015-05-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7153

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-15 20:54:27Dodanie ogłoszenia - czynności pomocnicze.NABÓR NA STANOWISKA, WYZNACZENIA
2021-03-11 16:12:28Wystawienie nowego ogłoszenia o naborze - wyznaczenia kampania 1.2021NABÓR NA STANOWISKA, WYZNACZENIA