Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa za 2020 r.
Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem, który mogą Państwo pobrać tutaj klikając.
2021-06-10 22:48:43

Sprawozdawczość Finansowa za 2019r.

- Bilans jednostki -bilans.pdf

- Rachunek zysków i strat - rachunek.pdf

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zestawienie.pdf

- Informacja dodatkowa - informacja.pdf