Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie

Najnowsze aktualności

Służba Cywilna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie wita na swojej stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
 
 
 

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń     08.11.2021

 Załączniki:

- ogłoszenie.pdf

- zarządzenie.pdf

- zgłoszenie.pdf

- oświadczenie.pdf

- klauzula.pdf


Bioasekuracja                           22.10.2021

Nowe druki dokumentów: link do druków

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE UPRZEJMIE INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT PRZEZ OSOBY ZAINTERESOWANE WYZNACZENIEM ZGODNIE Z ART.16 USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
W ROKU 2021 (kampania 3.2021)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie zaprasza zainteresowanych Kandydatów do składania ofert w związku z wykonywaniem czynności z wyznaczenia zgodnie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Termin ważności niniejszej oferty do 30.11.2021, co oznacza, że Państwa aplikacje będą rozpatrywane proporcjonalnie, biorąc pod uwagę termin ich złożenia lub wpłynięcia, zachowując zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Prosimy uwzględnić podczas składania przez Państwa ofert, iż to ogłoszenie dotyczy możliwości wykonywania zadań w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie - w roku 2021.
 
Ogłoszenie<Repozytorium (link -> do pobrania).
2021-07-28 23:27:56

 
ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ ZE STREF OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI ASF
- WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021
PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH SPRZED WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO.
 

Zgodnie z nazwenictwem będą rozróżniane następujące strefy:

Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) - poprzednio "żółta"

Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) - poprzednio "czerwona"

Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) - poprzednio "niebieska"

 

link do mapy (połączenie zewnętrzne): >kliknij tutaj<

pełna treść Rozporządzenia Wykonawczego 2021/605: >kliknij tutaj<
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.
2021-05-13 23:14:24


OGRANICZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE UPRZEJMIE INFORMUJE,
ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 (SARS-CO-V.2.) WIZYTY OSOBISTE W SIEDZIBIE NASZEGO URZĘDU
będą odbywały się zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:
 
-> priorytet będą miały sprawy związane między innymi z:
# zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
# wydawaniem świadectw zdrowia zwierząt;
# wydawaniem świadectw eksportowych (po uprzednim zgłoszeniu przez podmioty);
# wystawianiem zaświadczeń;
# składaniem pism bezpośrednio związanych z prowadzonymi aktualnie sprawami (np. wyjaśnienia lub uwagi do kontroli);
# prowadzeniem postępowań związanych z pokąsaniem i zapobieganiem wystąpieniu wścieklizny u zwierząt;
# nadzorem bieżącym w odniesieniu do osób wykonujących zadania z wyznaczenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
 
KAŻDA Z TAKICH WIZYT BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W RYGORACH SANITARNYCH, TO JEST:
-> Państwo będą zobowiązani zachować dystans co najmniej 1,5 m od innych osób, w tym pracowników naszego Urzędu;
-> Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk przy wejściu na teren pomieszczeń naszego Urzędu;
-> Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta podczas całej Państwa wizyty w Urzędzie;
-> Obowiązywać będą polecenia wydawane przez Kierownictwo i Pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i dystansu, przy czym w przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia wzyt i załatwienia spraw, mogą otrzymać Państwo odmowę przyjęcia o danej godzinie i propozycję na inną godzinę lub inny dzień w tygodniu;
 
W DALSZYM CIĄGU BEZ ZMIAN MOGĄ PAŃSTWO ZAŁATWIAĆ SPRAWY, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ WIZYT BEZPOŚREDNICH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU, E-MAILA, PLATFORMY E-PUAP LUB LISTOWNIE.
 
REKOMENDUJEMY TAKĄ FORMĘ KONTAKTU.
 
Zastanów się, zanim zaplanujesz przyjazd, czy nie prościej i szybciej będzie załatwić tak tą sprawę. Uchronisz siebie i innych przed zachorowaniem!
 
614264604 - SEKRETARIAT W GODZINACH PRACY URZĘDU
695950038 - SEKRETARIAT LUB OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU
 
695950037 - POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE
 
Załącznik - pismo.pdf
2021-05-13 23:38:43
update: 2021-07-28 23:59:17


 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W GNIEŹNIE
 
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
 
Szczegółowe informację znajdą Państwo w Zakładce "Oferty Pracy" (link).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
2021-04-10 13:28:13

AKTUALNE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
WYDANE NA ROK 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie przekazuje do wiadomości listy osób wyznaczonych do wykonywania czynności
na podstawie decyzji wydanych w myśl art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Listy podzielone są według zakresów zadań i zawierają dane urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.
Dokumenty do pobrania znajdują się w Repozytorium (link -> do pobrania).
2021-03-09 15:38:50


WYGASZENIE OGNISKA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o wydaniu rozporządzenia w ww. sprawie:

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie z dnia 4 marca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydanego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn
czytaj dalej w zakładce "Aktualności" w naszym Serwisie Internetowym Inspektoratu.
2021-03-07 15:10:59

 
ZIPOD 
(Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików)
czytaj dalej 
link do aplikacji

ZMIANA ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
AKTUALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ TO: piwgniezno@wiw.poznan.pl
PROSIMY O UAKTUALNIENIE POSIADANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW AKTUALNE INFORMACJE (aktualizacja 2021-02-11 22:24:48)

W zakładce "Aktualności" znajdą Państwo szczegóły dotyczące postępowania podczas stwierdzenia choroby zakaźnej (HPAI), które są na bieżąco redagowane: http://www.piw.gniezno.pl/p,94,grypa-ptakow-hpaiProsimy o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji.

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn (pełny tekst aktu znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, link bezpośredni: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/1171/akt.pdf )

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zapowietrzony i zagrożony (jak pokazuje poniższa grafika):
Wyznaczenie obszarów (stref) wokół ogniska wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków.
Potrzebne informacje:
 • obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący w promieniu 3km od ogniska choroby zakaźnej:
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Kowalewo, Dziadkówko, Mielno, Nowaszyce, Popowo Podleśne i Popowo Tomkowe;
 • obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący obejmujący w promieniu 7km poza obszar zapowietrzony (od ogniska choroby zakaźnej):
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Mieleszyn, Borzątew, Kowalewo, Kowalewko, Świątniki Wlk.,Dębłowo Królewskie, Świątniki Małe, Popowo-Ignacewo, Sokolniki, Karniszewo, Przysieka, Dobiejewo i Łopienno;
  • w gminie Gniezno, miejscowości: Ganina, Dębówiec, Łabiszynek, Modliszewo, Modliszewko, Zdziechowa, Mączniki;
  • w gminie Kłecko, miejscowość: Bojanice;
  • w gminie Trzemeszno, miejscowość: Ochodza.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 -komunikat-link


    Gniezno 30.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2021 roku

- link ogłoszenie

   Afrykański Pomór Świń (ASF) 

    mapa ASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego : Stan na 06.10.2020 r.

 

     GMINY OBJĘTE STREFĄ ŻÓŁTĄ ASF (obszar ochronny)

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna

 

 Dodatkowe informacje - asf.pdf

 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich