Afrykański Pomór Świń (ASF)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 
ASF - środki kontroli, bioasekuracja - zasady przemieszczania świń - prezentacja


Afrykański Pomór Świń (ASF)

 ASF -wielkopolska

Regionalizacja ASF w Polsce – zmieniono załącznik do decyzji 2014/709/UE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

Treść decyzji znajduje się pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=PL

Link do aktualnej mapy stref ASF w Polsce zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/Gniezno, 23.11.2018r.
ASF-Bioasekuracja
    - pismo GLW.pdf
    - ulotka bioasekuracja.pdf

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF - informacja.pdf

Afrykański Pomór Świń (ASF) - ulotka.pdf

ASF - link do strony GIW

ASF - link do strony WIW

Film - pokaż

 

Informacje:
1. ASF
ulotki:
- wytyczne w przypadku znalezienia padłego dzika - wytyczne.pdf
- wytyczne dla podróżujących - wytyczne.pdf
- bioasekuracja w gospodarstwie hodowcy świń - bioasekuracja.jpg
rozporządzenie:
- odstrzał sanitarny dzików- Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego - rozporządzenie.pdf
 
- ASF- Bioasekuracja:
  - Informacja dla hodowców trzody chlewnej - informacja.pdf
  - apel GLW.pdf
  - zasady bioasekuracji.pdf
  - ulotka - wymagania bioasekuracji.pdf
  - Wzory załączników:
     - zał.1 dokumentacja przeglądu budynków
     - zał.2 rejestr środków transportu
     - zał.3 rejestr wejść do budynków
     - zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk
     - zał.5 zasady mycia i dezynfekcji śr. transportu
     - zał.6 doumentacja czyszczenia i dezynfekcji
    - zał.7 wzór spisu świń
 
  - ulotka ASF- bioasekuracja informacje.pdf
  - Rozporządzenie.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-23
Data publikacji:2016-11-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8759