Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Służba Cywilna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie wita na swojej stronie.
Zapraszamy do współpracy.
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 prosimy
o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie.
W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie zdalnej,
w tym składanie  wszelkich dokumentów, wniosków, zapytań, oświadczeń
w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 za pośrednictwem:
- poczty tradycyjnej
- poczty e-mail: gniezno.piw@wetgiw.gov.pl
- telefonicznie 61 426 46 04
- fax  61 623 15 47

W sprawach pilnych po godzinie 15:00 proszę kontaktować się:

- telefonicznie - tel. 663 200 873,663 200 594
- mail: gniezno.piw@wetgiw.gov.pl

- fax 61 623 15 47

 Załącznik - pismo.pdf


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 -komunikat-link


    Gniezno 30.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2021 roku
- link ogłoszenie

   Afrykański Pomór Świń (ASF) 

    mapa ASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego : Stan na 06.10.2020 r.

 

     GMINY OBJĘTE STREFĄ ŻÓŁTĄ ASF (obszar ochronny)

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna

 

 Dodatkowe informacje - asf.pdf

 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich


    Gniezno 17.06.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2020 roku- link ogłoszenie


Gniezno 29.05.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2020 roku- link ogłoszenie


Gniezno, 17.03.2020r.

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na względzie bezpieczeństwo pracowników inspekcji weterynaryjnej uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z dnie 17.03.2020r. w sprawie sposobu przyjmowania petentów oraz zasad załatwiania spraw bieżących w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii i jego przestrzegania.

Zarządzenie PLW - zarzadzenie.pdf

PLW w Gnieźnie prosi o zapoznanie się z zaleceniami GIW w zakresie pandemii Koronawirusa dostępnymi na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/


Gniezno 07.02.2020

Informacja o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny  - link BIP


 Informacja o naborze - link BIP


 Wyniki naboru - wyniki naboru znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - link BIP.


Ogłoszenie o naborze na 2020r.

- Ogłoszenie.pdf

- Oświadczenie.pdf

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
 
- Załącznik nr 3
 
- Załącznik nr 4
 
- Klauzula informacyjna
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie uprzejmie informuje, że termin składania dokumentów w zakresie wyznaczenia do pełnienia obowiązków zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej został przedłużony do dnia 10 grudnia 2019 r. w związku z licznym zainteresowaniem osób ubiegających się o uzyskanie takiego wyznaczenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - informacje.pdf


Ogłoszenie - informacja o potrzebie realizacji zadań w ramach umowy zlecenia w zakresie bioasekuracji w 2019 roku:
- ogłoszenie.pdf
- oświadczenie zleceniobiorcy
    - oswiadczenie.doc
    - oswiadczenie.pdf
-podanie o wyznaczenie
    - podanie.doc
    - podanie.pdf


Ważne- odpowiedź na e-mail Pana Jana Nowaka w sprawie interpretacji przepisów dotyczących uboju z konieczności zwierząt gospodarskich - odpowiedz.pdf
 


UBÓJ Z KONIECZNOŚCI - praktyczne wskazówki dla rolników.pdf

Pismo do hodowców i ulotka GLW na rok 2019 - program IBR/IPV i BVD MD
  - pismo.pdf
  - ulotka GLW.pdf

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych - zasady.pdf


Działania podejmowane w zakresie ochrony antybiotyków w weterynarii pod kierunkiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Przejdź do aktualności - aktualności.link