Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
Służba Cywilna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie wita na swojej stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.
 
 
 
 
 

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ ZE STREF OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI ASF
- WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021
PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH SPRZED WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO.
 

Zgodnie z nazwenictwem będą rozróżniane następujące strefy:

Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) - poprzednio "żółta"

Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) - poprzednio "czerwona"

Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) - poprzednio "niebieska"

 

link do mapy (połączenie zewnętrzne): >kliknij tutaj<

pełna treść Rozporządzenia Wykonawczego 2021/605: >kliknij tutaj<
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.
2021-05-13 23:14:24


OGRANICZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
 
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE UPRZEJMIE INFORMUJE,
ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 (SARS-CO-V.2.) OD 15 MAJA 2021 BĘDĄ MOŻLIWE WIZYTY OSOBISTE W SIEDZIBIE NASZEGO URZĘDU zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:
 
-> priorytet będą miały sprawy związane między innymi z:
# zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
# wydawaniem świadectw zdrowia zwierząt;
# wydawaniem świadectw eksportowych (po uprzednim zgłoszeniu przez podmioty);
# wystawianiem zaświadczeń;
# składaniem pism bezpośrednio związanych z prowadzonymi aktualnie sprawami (np. wyjaśnienia lub uwagi do kontroli);
# prowadzeniem postępowań związanych z pokąsaniem i zapobieganiem wystąpieniu wścieklizny u zwierząt;
# nadzorem bieżącym w odniesieniu do osób wykonujących zadania z wyznaczenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
 
KAŻDA Z TAKICH WIZYT BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W RYGORACH SANITARNYCH, TO JEST:
-> Państwo będą zobowiązani zachować dystans co najmniej 1,5 m od innych osób, w tym pracowników naszego Urzędu;
-> Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk przy wejściu na teren pomieszczeń naszego Urzędu;
-> Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta podczas całej Państwa wizyty w Urzędzie;
-> Obowiązywać będą polecenia wydawane przez Kierownictwo i Pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i dystansu, przy czym w przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia wzyt i załatwienia spraw, mogą otrzymać Państwo odmowę przyjęcia o danej godzinie i propozycję na inną godzinę lub inny dzień w tygodniu;
 
W DALSZYM CIĄGU BEZ ZMIAN MOGĄ PAŃSTWO ZAŁATWIAĆ SPRAWY, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ WIZYT BEZPOŚREDNICH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU, E-MAILA, PLATFORMY E-PUAP LUB LISTOWNIE. REKOMENDUJEMY TAKĄ FORMĘ KONTAKTU.
 
Zastanów się, zanim zaplanujesz przyjazd, czy nie prościej i szybciej będzie załatwić tak tą sprawę. Uchronisz siebie i innych przed zachorowaniem!
 
614264604 - SEKRETARIAT W GODZINACH PRACY URZĘDU
695950038 - SEKRETARIAT LUB OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU
 
695950037 - POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE
 
Załącznik - pismo.pdf
2021-05-13 23:38:43


 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W GNIEŹNIE
 
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
 
Szczegółowe informację znajdą Państwo w Zakładce "Oferty Pracy" (link).
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
2021-04-10 13:28:13

AKTUALNE WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
WYDANE NA ROK 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie przekazuje do wiadomości listy osób wyznaczonych do wykonywania czynności
na podstawie decyzji wydanych w myśl art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 
Listy podzielone są według zakresów zadań i zawierają dane urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego.
Dokumenty do pobrania znajdują się w Repozytorium (link -> do pobrania).
2021-03-09 15:38:50


WYGASZENIE OGNISKA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie informuje o wydaniu rozporządzenia w ww. sprawie:

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie z dnia 4 marca 2021 r. uchylające Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydanego w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn
czytaj dalej w zakładce "Aktualności" w naszym Serwisie Internetowym Inspektoratu.
2021-03-07 15:10:59

 
ZIPOD 
(Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików)
czytaj dalej 
link do aplikacji

ZMIANA ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ
AKTUALNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ TO: piwgniezno@wiw.poznan.pl
PROSIMY O UAKTUALNIENIE POSIADANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH.

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW AKTUALNE INFORMACJE (aktualizacja 2021-02-11 22:24:48)

W zakładce "Aktualności" znajdą Państwo szczegóły dotyczące postępowania podczas stwierdzenia choroby zakaźnej (HPAI), które są na bieżąco redagowane: http://www.piw.gniezno.pl/p,94,grypa-ptakow-hpaiProsimy o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji.

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gnieźnieńskiego wydane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gnieźnieńskiego w miejscowości Mielno gmina Mieleszyn (pełny tekst aktu znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, link bezpośredni: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2021/1171/akt.pdf )

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył obszary zapowietrzony i zagrożony (jak pokazuje poniższa grafika):
Wyznaczenie obszarów (stref) wokół ogniska wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków.
Potrzebne informacje:
 • obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący w promieniu 3km od ogniska choroby zakaźnej:
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Kowalewo, Dziadkówko, Mielno, Nowaszyce, Popowo Podleśne i Popowo Tomkowe;
 • obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), to teren powiatu gnieźnieńskiego obejmujący obejmujący w promieniu 7km poza obszar zapowietrzony (od ogniska choroby zakaźnej):
  • w gminie Mieleszyn, miejscowości: Mieleszyn, Borzątew, Kowalewo, Kowalewko, Świątniki Wlk.,Dębłowo Królewskie, Świątniki Małe, Popowo-Ignacewo, Sokolniki, Karniszewo, Przysieka, Dobiejewo i Łopienno;
  • w gminie Gniezno, miejscowości: Ganina, Dębówiec, Łabiszynek, Modliszewo, Modliszewko, Zdziechowa, Mączniki;
  • w gminie Kłecko, miejscowość: Bojanice;
  • w gminie Trzemeszno, miejscowość: Ochodza.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 -komunikat-link


    Gniezno 30.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach  umowy – zlecenia o możliwości w 2021 roku

- link ogłoszenie

   Afrykański Pomór Świń (ASF) 

    mapa ASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego : Stan na 06.10.2020 r.

 

     GMINY OBJĘTE STREFĄ ŻÓŁTĄ ASF (obszar ochronny)

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna

 

 Dodatkowe informacje - asf.pdf

 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1402 z dnia 5 października 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich