Ułatwienia dostępu

BIP-PIW

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie
tel. 61 426 46 04
tel. kom. 695 950 038 
Czas pracy:
poniedziałek         godz. 7.00 – 18.00
wtorek  – piątek    godz. 7.00 – 15.00

Powiatowy Lekarz Weterynarii
– lekarz weterynarii Dariusz Nowaczyk

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:
 –  Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 –  Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
 –  Zespół do spraw administracyjno – finansowych

Zakres działania:
Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
– badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt, przeznaczonego do spożycia przez ludzi<
– sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej
– sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
– sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środowisk spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
– sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
– sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
– kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
– sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
– sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Współpraca:
Inspekcja Weterynaryjna przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Inspekcją Sanitarną i samorządem terytorialnym.

Scroll to Top