Ułatwienia dostępu

Organizacja urzędu

Powiatowy Lekarz Weterynarii – lekarz wet. Dariusz Nowaczyk

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą:

Zakres działania:
Do zakresu działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii należy zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie oraz nadzór nad jakością zdrowotną produktów
pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:

  • badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz innych zwierząt, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
  • sprawowanie weterynaryjnej kontroli granicznej
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środowisk spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej
  • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
  • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt
  • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt
  • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego
  • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania

Współpraca:
Inspekcja Weterynaryjna przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Inspekcją Sanitarną i samorządem terytorialnym.

Scroll to Top