Ułatwienia dostępu

Bezpieczeństwo żywności, pasz i utylizacji

Zespół do spraw żywności,  pasz i utylizacji (BPF-PU)

1. Kierownik

mgr inż. zootechnik Kamila Mikołajczak

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

 tel. 663 200 594

2. inż. Agata Lorenc

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

tel. 663 200 955

3. inż. Norbert Jasiecki

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 609 808 375

 4. mgr inż. Anna Kwaśnik

 Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

 5. Weronika Wojnowska

Referent ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji


Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi nadzór nad następującymi podmiotami gospodarczymi:

  • rolnicy / gospodarstwa rolne w zakresie wytwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych na etapie produkcji pierwotnej, w tym hodowla zwierząt gospodarskich przeznaczonych do produkcji żywności, uprawa roślinnych  materiałów paszowych oraz wytwarzania pasz gospodarskich i stosowania ich w żywieniu utrzymywanych zwierząt,
  • obrót paszami – punkty sprzedaży w zakresie warunków magazynowania oraz wprowadzania do obrotu pasz przemysłowych, w tym materiałów paszowych,
  • wytwórnie pasz – w zakresie składowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz przemysłowych,
  • wytwórnie materiałów paszowych w postaci ubocznych produktów przemysłu spożywczego (młyny, zakłady ziemniaczane i tłuszczowe lub browarnie oraz gorzelnie) w zakresie składowania, wytwarzania i wprowadzania  do obrotu,
  • fermy zwierząt futerkowych, w tym zwierząt mięsożernych – w zakresie stosowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych w żywieniu utrzymywanych zwierząt,
  • wytwórcy karmy pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do wprowadzenia do obrotu dla innych posiadaczy zwierząt futerkowych – w zakresie przyjmowania i składowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wytwarzania  produktów pochodnych – gotowej karmy,
  • składy i magazyny ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych w zakresie przechowywania i wprowadzania do obrotu,
  • firmy transportowe w zakresie przewożenia pasz, w tym materiałów paszowych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
  • magazyny i skupy zbóż, rzepaku w zakresie przyjmowania i składowania.
Scroll to Top