Ułatwienia dostępu

Afrykański pomór świń (ASF)

ASF – środki kontroli, bioasekuracja – zasady przemieszczania świń – prezentacja


Regionalizacja ASF w Polsce – zmieniono załącznik do decyzji 2014/709/UE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

Treść decyzji znajduje się pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=PL

Link do aktualnej mapy stref ASF w Polsce zamieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Gniezno, 23.11.2018r.

ASF-Bioasekuracja

    – pismo GLW.pdf

    – ulotka bioasekuracja.pdf


Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF – informacja.pdf


Afrykański Pomór Świń (ASF) ulotka.pdf

ASF – link do strony GIW

ASF – link do strony WIW

Scroll to Top