Ułatwienia dostępu

Informacje dla rolników

ZASADY PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ ZE STREF OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI ASF

– WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2021/605

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021

PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ WEDŁUG ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH SPRZED WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO.

Zgodnie z nazewnictwem będą rozróżniane następujące strefy:

Obszar objęty ograniczeniami I (restricted zone I) – poprzednio “żółta”

Obszar objęty ograniczeniami II (restricted zone II) – poprzednio “czerwona”

Obszar objęty ograniczeniami III (restricted zone III) – poprzednio “niebieska”

link do mapy (połączenie zewnętrzne): >kliknij tutaj<

pełna treść Rozporządzenia Wykonawczego 2021/605: >kliknij tutaj<

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

2021-05-13 23:14:24


OGRANICZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

(SARS-CO-V.2.) wizyty osobiste w siedzibie naszego urzędu będą odbywały się zgodnie z niżej wskazanymi zasadami:

-> priorytet będą miały sprawy związane między innymi z:

# zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

# wydawaniem świadectw zdrowia zwierząt;

# wydawaniem świadectw eksportowych (po uprzednim zgłoszeniu przez podmioty);

# wystawianiem zaświadczeń;

# składaniem pism bezpośrednio związanych z prowadzonymi aktualnie sprawami (np. wyjaśnienia lub uwagi do kontroli);

# prowadzeniem postępowań związanych z pokąsaniem i zapobieganiem wystąpieniu wścieklizny u zwierząt;

# nadzorem bieżącym w odniesieniu do osób wykonujących zadania z wyznaczenia na terenie powiatu gnieźnieńskiego;

KAŻDA Z TAKICH WIZYT BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W RYGORACH SANITARNYCH, TO JEST:

-> Państwo będą zobowiązani zachować dystans co najmniej 1,5 m od innych osób, w tym pracowników naszego Urzędu;

-> Obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk przy wejściu na teren pomieszczeń naszego Urzędu;

-> Obowiązkowe pozostanie noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta podczas całej Państwa wizyty w Urzędzie;

-> Obowiązywać będą polecenia wydawane przez Kierownictwo i Pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i dystansu, przy czym w przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia wizyt i załatwienia spraw, mogą otrzymać Państwo odmowę przyjęcia o danej godzinie i propozycję na inną godzinę lub inny dzień w tygodniu;

W DALSZYM CIĄGU BEZ ZMIAN MOGĄ PAŃSTWO ZAŁATWIAĆ SPRAWY, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ WIZYT BEZPOŚREDNICH Z WYKORZYSTANIEM TELEFONU, E-MAILA, PLATFORMY E-PUAP LUB LISTOWNIE.

REKOMENDUJEMY TAKĄ FORMĘ KONTAKTU.

Zastanów się, zanim zaplanujesz przyjazd, czy nie prościej i szybciej będzie załatwić tak tą sprawę. Uchronisz siebie i innych przed zachorowaniem!

61 4264604 – SEKRETARIAT W GODZINACH PRACY URZĘDU

695 950 038 – SEKRETARIAT LUB OSOBA WYZNACZONA DO KONTAKTU

695 950 037 – POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GNIEŹNIE

Załącznik – pismo.pdf

Scroll to Top