Ułatwienia dostępu

RODO

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie Inspektorem Ochrony Danych jest

     Aleksandra Smaruj

 Kontakt:

– e-mail:   inspektor@piw.gniezno.pl

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl, tel: (48) 618689347),
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie (adres siedziby: ul. Kiszkowska 8, 62-200 Gniezno,  piwgniezno@wiw.poznan.pl,
    tel. 61 426 46 04),  który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
  1. W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  2. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. (48) 226232481,
  3. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. (48) 618684748,
  4. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gnieźnie: inspektor@piw.gniezno.pl ,
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.
  11. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile
  12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  13. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.
  14. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Scroll to Top