Ułatwienia dostępu

Opłaty skarbowe

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

PKO BP O/Gniezno

ul. Chrobrego 12B  , 62-200 Gniezno

Numer rachunku: 26 1020 4115 0000 9002 0004 0832

UWAGA:

WNOSZĄC OPŁATĘ, NALEŻY OKREŚLIĆ CZEGO ONA DOTYCZY, CZYLI WPISAĆ TYTUŁ W PRZELEWIE BANKOWYM (JAK NIŻEJ):

  1. Za wydanie decyzji administracyjnej : 10,00 zł
  2. Za wydanie zaświadczenia : 17,00 zł
  3. Za wydanie zezwolenia na transport zwierząt poniżej/ powyżej 8 godz. 616,00 zł

UWAGA:

PO WNIESIENIU OPŁATY, ABY MOGLI PAŃSTWO ZAŁATWIĆ SPRAWĘ, NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ WYDRUK DOWODU WNIESIONEJ WPŁATY!!!

Scroll to Top