Ułatwienia dostępu

Ochrona i zdrowie zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt  (ChZ)

1. mgr inż. Łukasz Burdziński

Starszy Inspektor Weterynaryjny tel. 665 950 918

2. lek. wet Magdalena Zydlewicz

Starszy Inspektor Weterynaryjny  tel. 663 200 873

3. inż. Karolina Moskal

Inspektor Weterynaryjny tel. 663 200 857

4. mgr inż. Kornelia Skrzypnik

Inspektor Weterynaryjny  tel. 663 200 228

5. tech. wet. Maciej Rembowski

Starszy Kontroler Weterynaryjny  tel. 663 200 166

6. tech. wet. Paulina Łykowska-Stranz

Kontroler Weterynaryjny

7. mgr Daria Boerstler-Maciejewska

Starszy Referent ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Scroll to Top