Ułatwienia dostępu

Druki i formularze

Druki i formularze dla podmiotów będących pod nadzorem PIW Gniezno:


Harmonogram badań i zgłoszenie dla hodowców drobiu 2024:

Harmonogram badań drób.doc

Zgłoszenie wstawienia drobiu.docx

Zgłoszenie wybycia drobiu.doc

Zgłoszenie wybycia drobiu.pdf


Bioasekuracja            22.10.2021

Druki dokumentów:

1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

2. Propozycja do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

4. Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

5. Pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 21.10.2021 znak ChZ.913.6.63.2021


Wnioski:

1. Wniosek o wpis gospodarstwa – wniosek.doc

2. Wnioski o zaświadczenie na środek transportu:

a)  pasze.doc

b) żywność.doc

c) UPPZ.doc


Wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR- dobrostan zwierząt

wniosek.doc

wniosek2.pdf


Transport zwierząt

  – wnioski o zezwolenie:

       – wniosek.doc

      – wniosek.pdf


 – plan kryzysowy

      – plan.pdf


Wniosek TRACES –

–   wniosek.pdf

–   wniosek.doc

Wniosek TBC, EBB, Bruc.

wniosek.doc

Karta wstawienia drobiu

karta.dockarta.pdf


Higiena żywności:

   1. Wniosek o wpis do rejestru lub zatwierdzenie zakładu –      wniosek.doc
   2. Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego –       wniosek2.doc
   3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnienie wymagań sanitarnych dla środka transportu – wniosek3.doc
   4. Zestawienie ilości wprowadzonego mięsa – dla zakładów –  zestawienie.doc
   5. Wniosek o kontrolę i wydanie zaświadczenia w gospodarstwie mleczarskim –             wniosek4.doc    
 

 Załączniki:


1. oświadczenie podmiotu o rejestracji    Word     PDF
2. wymagania dla podmiotów                  Word     PDF


Wnioski i zaświadczenia:

Mleko
1.  wniosek o wydanie zaświadczenia                Word
2.  wniosek – poprawa                                        Word
3. wniosek o przepisanie gospodarstwa             Word

Zakłady
1. wniosek o wpis do rejestru                        Word
2. wniosek – zatwierdzenie planu technol.    Word
3. wniosek – zatwierdzenie zmian                 Word


Wnioski dla pszczelarzy:

– wniosek o wpis do rejestru – wniosek.doc

– wniosek o wydanie zaświadczenia – wniosek.doc

– oświadczenie – oświadczenie.doc

– zgłoszenie rejestracyjne pasieki – zgloszenie.pdf

– wzór RHD1 – wzór.pdf


Informacja publiczna:

1. wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wniosek.pdf

2. wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze – wniosek.pdf

Scroll to Top